02

sierpień

Co można trzymać w składzie celnym typu A?

Skład celny to forma magazynu szczególnego przeznaczenia. Jest on zatwierdzony przez organy celno-skarbowe oraz znajduje się pod ich nadzorem.

Kiedy warto skorzystać ze składu celnego?

W składzie celnym można przechowywać towary bez uiszczania cła oraz innych podatków. Przechowywanie towarów w składzie celnym jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, który sprowadzają towar spoza europejskiej wspólnoty gospodarczej i od razu nie sprzedają całego asortymentu. Złożenie materiałów w składzie celnym pozwala na płatność zobowiązań podatkowych w późniejszym terminie, ponieważ towar znajdujący się na terenie składu celnego nie podlega opłatom celnym. Taka sytuacja jest dla przedsiębiorcy bardzo korzystna, ponieważ towar z magazynu można zabierać partiami, a tym samym wszelkie opłaty można rozkładać sobie na raty. Towar wprowadzany jest do składu na podstawie odprawy celnej i w ten sam sposób jest z niego wydawany.

Co można trzymać w składzie celnym typu A?

Skład celny typu A można otworzyć po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Organy celne po złożeniu wniosku wydają decyzję o możliwości otwarcia wydzielonego magazynu. Do wniosku powinien być dołączony tytuł prawny magazynu, szczegółowy plan składu oraz zapewnienie, że składowane towary będą bezpieczne. Skład celny przeznaczony jest do składowania i przechowywania towarów zarówno unijnych, jak i spoza obszaru celnego Unii Europejskiej. Wszelkie towary przechowywane w składzie celnym mogą być przechowywane tak długo, jak przedsiębiorca uzna to za stosowne. Nie ma ograniczonego czasu przebywania towarów w takim miejscu, ważne, tylko aby długotrwałe przechowywanie towaru nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Publiczny skład celny jest przeznaczony do składowania różnego typu towarów na podstawie umowy zawartej między właścicielem towaru a jednostką prowadzącą skład celny. Swój towar możemy złożyć w odpowiednio zabezpieczonym składzie celnym prowadzonym przez firmę DIERA.

WRÓĆ