24

styczeń

Co rozumieć pod pojęciem transportu kombinowanego?

Profesjonalne firmy transportowe świadczą rozmaite usługi, dlatego w naszej ofercie znaleźć mogą Państwo zarówno transport drogowy, jak i kolejowy, morski i lotniczy. Specyfika wymienionych obszarów naszej działalności nie pozostawia przed klientami większych wątpliwości. Jesteśmy jednak pytani o transport kombinowany. Czy wiedzą Państwo, jak należy go rozumieć? Sprawdźcie to.

Definicja transportu kombinowanego w świetle Ustawy o transporcie drogowym

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wspomniany przez nas transport kombinowany należy rozumieć jako:

przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej

Odcinek przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz pomiędzy punktem, w którym są załadowane rzeczy i najbliższą kolejową stacją załadunkową oraz pomiędzy najbliższą kolejową stacją wyładunkową a punktem, w którym rzeczy są wyładowane, dla końcowego odcinka. Oznacza on również przewóz wewnątrz promienia max. 150 km w linii prostej ze śródlądowego lub morskiego portu załadunku lub wyładunku.

Podział transportu kombinowanego

Transport kombinowany to między innymi typowy transport tego typu wykonywany przez wielu operatorów. Jest nim również transport bimodalny, którym zajmuje się jeden operator, transport intermodalny – również wykonany przez jednego operatora (transportu intermodalnego) oraz transport multimodalny – też realizowany przez jednego operatora (transportu multimodalnego).

WRÓĆ