02

lipiec

CRSD – spieszyć się czy nie?

Za rządowym centrum informacyjnym jesteśmy zmuszeni powiadomić naszych klientów o wejściu w życie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, której wstępne ramy opublikowane zostały w 2022 roku.

Nowa dyrektywa unijna CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju nakłada na firmy państwowe oraz giełdowe wyraźny obowiązek składania corocznych raportów. Będą one musiały zawierać dane dotyczące ich wpływu na społeczeństwo, środowisko, ład korporacyjny i prawa człowieka.

- 16 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD).

- Zgodnie z nią wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego.

- Informacje te będą raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości
w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. ESRS).

-Trwają nadal prace nad sposobami weryfikacji wszystkich podmiotów rynkowych, a dla małych i średnich spółek giełdowych opracowywane są obecnie uproszczone ESRS.

Głównym celem raportu jest dostarczenie informacji na temat wpływu działalności firmy na ludzi i środowisko. Będzie wiązało się to z obowiązkiem raportowania emisji CO2 generowanej przez pojazdy we flotach firmowych. Zgodnie z dyrektywą monitorowanie emisji CO2 jest kluczowe, gdyż pozwala przedsiębiorstwom na podjęcie działań w celu zmniejszenia ich emisyjności i oceny ich skuteczności w czasie.

Przepisy dyrektywy przewidują trzystopniowy harmonogram zastosowania nowych obowiązków przez jednostki. W pierwszej kolejności informacje przedstawią po raz pierwszy (za rok obrotowy 2024) największe podmioty, które już obecnie raportują tzw. informacje niefinansowe na podstawie ustawy o rachunkowości. Są to duże jednostki zainteresowania publicznego, których liczba pracowników przekracza 500 osób. Rok później pierwsze raporty przedstawią pozostałe duże jednostki. Małe i średnie spółki giełdowe złożą po raz pierwszy raporty za rok obrotowy 2026.

W przypadku pozostałych podmiotów rynkowych prace legislacyjne nadal trwają, jednak na naszej stronie firmowej już dziś dostępny jest elektroniczny kalkulator CO2, w którym nasi klienci mogą sprawdzić jaki wpływ miała każda, nawet najmniejsza, przesyłka na wielkości emisyjne.

WRÓĆ