24

Únor

Jak chápat pojem kombinovaná přeprava?

Profesionální přepravní společnosti poskytují nejrůznější služby, proto v naší nabídce můžete najít silniční, železniční, námořní i leteckou přepravu. Specifičnost výše uvedených oblastí našeho podnikání nenechává klientům prostor pro žádné větší pochybnosti. Jsme však dotazováni na kombinovanou přepravu. Víte, jak to chápat? Zjistěte to.

Definice kombinované přepravy podle zákona o silniční dopravě

Podle zákona ze dne 6. září 2001 o silniční dopravě námi zmíněnou kombinovanou dopravu je třeba chápat jako:

přepravu věcí, při které nákladní vozidlo, přívěs, návěs s tažnou jednotkou nebo bez ní, výměnná nástavba nebo kontejner o délce 20 stop nebo větší používá silnici pro počáteční nebo konečný úsek přepravy, a na jiném úseku železnici, vnitrozemskou plavbu nebo námořní přepravu, přičemž námořní úsek je delší než 100 km v přímém směru.

Počáteční nebo poslední úsek přepravy znamená přepravu mezi místem, kde je zboží naloženo, a nejbližší železniční nakládací stanicí a mezi nejbližší železniční stanicí vykládky a místem, kde je zboží vyloženo, pro poslední úsek. Znamená to také přepravu v maximálním okruhu 150 km vzdušnou čarou od vnitrozemského nebo námořního přístavu nakládky nebo vykládky.

Rozdělení kombinované přepravy

Kombinovaná přeprava je mimo jiné typická přeprava, kterou provádí mnoho provozovatelů. Je to také bimodální přeprava, kterou se zabývá jeden provozovatel, intermodální přeprava – také prováděná jedním provozovatelem (intermodální přepravy) a multimodální přeprava – také prováděná jedním provozovatelem (multimodální přepravy).

ZPĚT