Czym jest deklaracja INTRASTAT?

Przedsiębiorstwa, w zależności przede wszystkim od specyfiki swojej pracy, mają różne obowiązki. Jedną z powinności, która ciąży na wybranych przedsiębiorcach, jest wypełnianie deklaracji Intrastat. Wspomniany Intrastat to system gromadzenia danych, który jest wykorzystywany w celu dostarczania danych statystycznych związanych z wywozem i przywozem towarów wspólnotowych, które nie stanowią przedmiotu zgłoszenia celnego. Zgłoszenia Intrastat służą więc do tego, by dostarczać niezbędne informacje na temat obrotu handlowego odbywającego się pomiędzy członkami Unii Europejskiej.

Obecnie wiele firm specjalizujących się w transporcie i logistyce jest zobowiązanych do wypełniania deklaracji Intrastat. Powinność z tym związana powstaje w momencie spełnienia przez przedsiębiorstwo dwóch podstawowych warunków. Ważne w tym kontekście jest prowadzenie czynnego uczestnictwa w wymianie i przepływie towarów na terenie UE, a także sprzedaż oraz zakup towarów. Ponadto istotne jest osiągnięcie przez przedsiębiorstwo w okresie rozliczeniowym bieżącym bądź poprzedzającym okresie rozliczeniowym wartości towaru odpowiadającej poziomowi progu podstawowego ustalonego na dany rok sprawozdawczy.

Zakres usług naszej agencji celnej w Warszawie

Jako agencja celna z Warszawy realizujemy dla Państwa szereg czynności, wykorzystując przy tym pełne możliwości przewidziane w Unijnym Kodeksie Celnym. Wśród naszych usług znaleźć mogą Państwo między innymi odprawy celne importowe i eksportowe oraz tranzyty (T1, T2L, T2) na terenie całego kraju, wystawianie dokumentów Eur.1, Świadectwa Pochodzenia oraz ATR, przygotowanie oraz wnoszenie odwołań w imieniu Klientów od decyzji Organów Celnych i innych, a także wystawianie deklaracji Intrastat będących przedmiotem dzisiejszego artykułu.

DIERA - Spedycja krajowa
i międzynarodowa

Szeroki wachlarz usług z zakresu spedycji krajowej oraz międzynarodowej zapewnia oddział firmy DIERA z Warszawy.
Na życzenie Klientów podejmujemy się organizacji międzynarodowych przewozów całopojazdowych i częściowych, a ponadto zajmujemy się transportem drobnicowym. Oferujemy regularne połączenia drobnicowe z większością krajów europejskich.

Jako doświadczona firma spedycyjna organizujemy i obsługujemy dedykowane projekty transportowo-logistyczne oraz zarządzamy łańcuchem dostaw.

DIERA., 03-828 Warszawa,
ul. Mińska 63 A
Faks: +48 (22) 6706 903