Jaka obowiązuje polityka transportowa w UE?

Przewóz towarów pozwala na sprawne funkcjonowanie gospodarki oraz zapewnia prawidłowe działanie wszystkich branż produkcyjnych, usługowych i handlowych. Państwa kontynentu europejskiego, które zjednoczyły się w ramach Unii Europejskiej, stanęły przed koniecznością zintegrowania zagadnień związanych z transportem. Jednym z powodów takiego działania jest poprawienie jakości świadczenia usług z zakresu transportu lądowego, morskiego lub powietrznego.

Wspólna polityka w zakresie transportu

Podstawą wspólnej polityki transportowej w Unii Europejskiej, regulującą dalszy rozwój, było przyjęcie tzw. białej księgi. Kraje członkowskie opowiedziały się w niej za otwarciem rynków transportowych oraz rozwojem sieci transeuropejskiej. W księdze wyznaczono także nadrzędny cel prowadzenia wspólnej polityki transportowej, którym jest poprawa jakości świadczenia usług z zakresu transportu morskiego, lądowego i powietrznego oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa we wszystkich sektorach. W ramach podejmowanych działań tworzone są korytarze transportowe, z czym wiąże się budowa sieci kolejowych, nowych dróg wodnych i portów lotniczych, opartych na najnowszych technologiach. Równie istotna jest ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i spalinami wydzielanymi przez środki transportu.

Proces spedycyjny

Transport zajmuje się wszystkimi czynnościami związanymi ze zorganizowaniem przewozu ładunku. Początkiem podjęcia działań jest przyjęcie zlecenia, analiza zawartych w zleceniu informacji i przygotowanie koncepcji zorganizowania przewozu ładunku. Istotną częścią procesu jest rezerwacja środka transportu oraz przygotowanie instrukcji wysyłkowej. Na jej podstawie eksporter w odpowiedni sposób przygotowuje towar do przewozu i dokonuje jego załadunku do podstawionego w określonym terminie środka transportu. Ostatnim działaniem jest dostarczenie towaru do odbiorcy i ostateczne rozliczenie transportowo-spedycyjne ze wszystkimi podmiotami zaangażowanym w transport ładunku.

DIERA - Spedycja krajowa
i międzynarodowa

Szeroki wachlarz usług z zakresu spedycji krajowej oraz międzynarodowej zapewnia oddział firmy DIERA z Warszawy.
Na życzenie Klientów podejmujemy się organizacji międzynarodowych przewozów całopojazdowych i częściowych, a ponadto zajmujemy się transportem drobnicowym. Oferujemy regularne połączenia drobnicowe z większością krajów europejskich.

Jako doświadczona firma spedycyjna organizujemy i obsługujemy dedykowane projekty transportowo-logistyczne oraz zarządzamy łańcuchem dostaw.

DIERA., 03-828 Warszawa,
ul. Mińska 63 A
Faks: +48 (22) 6706 903