Jakie są warunki i przepisy czasowego składowania?

Handel towarami szczególnie zza granicy wymaga spełnienia określonych warunków celnych, ale też w zależności od towaru sanitarno-epidemiologicznych. Zdarza się, że sprowadzony towar nie posiada wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających jego wprowadzenie na polski rynek. Do momentu uzyskania wszystkich pozwoleń można skorzystać z magazynów czasowego składowania.

Czym jest magazyn czasowego składowania?

Magazyn czasowego składowania to magazyn znajdujący się najczęściej w zarządzaniu instytucji sprawującej dozór celny. Umożliwia on odłożenie w czasie odprawy spowodowanej brakiem zgłoszenia towaru do urzędu celnego i niedopełnieniem zobowiązań prawnych wynikających z handlu towarem z zagranicy. Najczęściej brakuje dokumentacji potwierdzającej przejście badań Stacji sanitarno-epidemiologicznej i dokumentacji wymaganej przez polską Izbę handlową. Magazynowanie towaru w tego typu magazynach jest ograniczone czasowo do 90 dni, czyli aż do uzyskania wymaganych dokumentów.

Przepisy w zakresie czasowego składowania

Tryb i warunki czasowego składowania towarów i organizacji samego magazynu celnego regulują przepisy prawne, a konkretnie Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 października 1999 roku. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, osoba, która chce prowadzić magazyn czasowego składowania, musi złożyć pisemny wniosek do naczelnika celnego ze względu na lokalizację magazynu. We wniosku powinny zostać wymienione towary, jakie będą mogły być składowane w przestrzeni magazynu, powierzchnia i kubatura magazynu. Ponadto do wniosku należy dołączyć między innymi wpis do ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON, dokument świadczący o prawie do korzystania z przestrzeni magazynowej, plan terenu i opis rozmieszczenia sekcji magazynowych, regulamin magazynu celnego oraz zaświadczenie o niekaralności.

DIERA - Spedycja krajowa
i międzynarodowa

Szeroki wachlarz usług z zakresu spedycji krajowej oraz międzynarodowej zapewnia oddział firmy DIERA z Warszawy.
Na życzenie Klientów podejmujemy się organizacji międzynarodowych przewozów całopojazdowych i częściowych, a ponadto zajmujemy się transportem drobnicowym. Oferujemy regularne połączenia drobnicowe z większością krajów europejskich.

Jako doświadczona firma spedycyjna organizujemy i obsługujemy dedykowane projekty transportowo-logistyczne oraz zarządzamy łańcuchem dostaw.

DIERA., 03-828 Warszawa,
ul. Mińska 63 A
Faks: +48 (22) 6706 903