16

grudzień

Lider Logistyki 2021 dla firmy Diera

INFORMACJA PRASOWA
Suchy Las, 8 grudnia 2021 r.

lider logistyki
W dniu 8 grudnia 2021 roku w Warszawie podczas dorocznego święta logistyki – Gali Logistyki, Transportu i Produkcji ogłoszone zostały wyniki XX edycji badania Operator Logistyczny Roku.Nagrodę Lider Logistyki badania Operator Logistyczny Roku 2021 w kategorii Dedykowane usługi spedycyjne otrzymała firma DIERA. 

Laureat nagrody dla najlepszej firmy logistycznej w kategorii Dedykowane usługi spedycyjne tegorocznej dwudziestej edycji programu Operator Logistyczny Roku DIERA, to firma kontynuująca tradycję jednej z najstarszych prywatnych firm spedycyjnych w Polsce, firmy Promexim. Pod obecną nazwą w programie od czternastu lat. Regularnie nagradzana, szczególnie za koncepcję indywidualnego podejścia do klientów. Nagrodę Lider Logistyki zdobywa po raz trzeci.

DIERA osiąga równie wybitne rezultaty w realizacji dostaw zarówno zagranicznych, jak i krajowych, choć nie rywalizuje z największymi spedycjami w organizacji regularnych linii dostaw. Cenione jest jej doświadczenie zarówno w zakresie obsługi dostaw wybranych grup towarów, jak i w zarządzaniu łańcuchem dostaw klientów. Uzyskuje od lat nieosiągalne dla większości badanych firm wyniki w zakresie wypełniania założonych norm usług logistycznych. Kładzie nacisk na jakość usług i znajdowanie najlepszych, często dedykowanych, rozwiązań spedycyjnych, oraz bliskie partnerskie relacje w biznesie.

Operator Logistyczny Roku to badanie satysfakcji klientów operatorów logistycznych, które dostarcza obiektywnych informacji o zakresie i jakości usług logistycznych oferowanych na rynku. Badanie od dwudziestu lat prowadzi Data Group Consulting i Wydawnictwo Eurologistics.

Celem badania Operator Logistyczny Roku jest dostarczanie uczestnikom rynku wiedzy na temat oczekiwań klientów oraz poziomu wykonywania usług logistycznych. Na podstawie wyników badania powstaje ranking firm cieszących się największym zaufaniem klientów. Ranking służy promowaniu usług logistycznych najwyższej jakości.

Ocenie poddawanych jest wiele elementów zarządzania firmą: potencjał konkurencyjny firmy, kompleksowość usług logistycznych, wykonanie założonych norm usług logistycznych, standard obsługi w ocenie kluczowych klientów, standard obsługi w ocenie ogółu klientów, pozycja lidera rynku w ocenie kluczowych klientów oraz pozycja lidera rynku w ocenie ogółu klientów. Przez odniesienie ocen jakości obsługi do potrzeb i oczekiwań klientów oraz do postrzegania przez nich całego otoczenia konkurencyjnego, program badawczy pozwala uczestnikowi zmierzyć pozycję rynkową.

Tegoroczna edycja badania satysfakcji klientów – Operator Logistyczny Roku po raz drugi została przeprowadzona w nadzwyczajnych warunkach, pomiędzy kolejnymi falami pandemii COVID-19. Realizacja terenowa XX edycji – podobnie jak poprzedniej – odbyła się nie w zwykłym terminie: koniec maja-początek lipca, lecz dużo później – od lipca do końca września 2021 roku.

WRÓĆ