Srebrny medal Ecovadis

 Z ogromną przyjemnością i dumą donosimy, że w 2021 roku firma Diera została nagrodzona Srebrnym Medalem przez platformę EcoVadis, zajmującą się oceną praktyk i sposobu postępowania dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Ocena odbywa się przy pomocy metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy (Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka) i uwzględnia szereg kwestii związanych z CSR w podziale na cztery obszary: środowiskowy, społeczny, etyczny i dotyczący łańcucha dostaw.

Certyfikat EcoVadis jest najbardziej znaną i uznaną oceną zrównoważonego rozwoju biznesowego na świecie. Srebrny poziom CSR jest bardzo istotnym i niezwykle prestiżowym wyróżnieniem, który osiąga jedynie 25 % najwyżej ocenianych firm. Srebrny Medal, który zdobyliśmy dzięki zaangażowaniu całej firmy, traktujemy jako punkt wyjścia do dalszej pracy i doskonałą motywację do ciągłego rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie transparentność w zakresie zrównoważonego rozwoju i działań CSR jest coraz istotniejsza i stanowi podstawę do wszystkich długotrwałych relacji biznesowych.

srebrny medal

DIERA - Spedycja krajowa
i międzynarodowa

Szeroki wachlarz usług z zakresu spedycji krajowej oraz międzynarodowej zapewnia oddział firmy DIERA z Warszawy.
Na życzenie Klientów podejmujemy się organizacji międzynarodowych przewozów całopojazdowych i częściowych, a ponadto zajmujemy się transportem drobnicowym. Oferujemy regularne połączenia drobnicowe z większością krajów europejskich.

Jako doświadczona firma spedycyjna organizujemy i obsługujemy dedykowane projekty transportowo-logistyczne oraz zarządzamy łańcuchem dostaw.

DIERA., 03-828 Warszawa,
ul. Mińska 63 A
Faks: +48 (22) 6706 903