spedycja_kolejowa

Železniční nákladní doprava z Číny je rok od roku oblíbenější díky neustálému zdokonalování modelu přepravy zboží do Evropy. Díky neustálému rozšiřování železniční infrastruktury na základě předpokladu projektu Nová hedvábná stezka se přeprava zboží nákladními vlaky mezi euroasijskými zeměmi stala rychlejší než námořní doprava, a zároveň rozhodně levnější než letecká doprava. Díky tomu je železniční odvětví mimořádně atraktivní jako možnost nepřímého dodavatelského řetězce při výměně zboží mezi Evropou a Asií.

Podle zkušeností z posledních let firma DIERA, při optimalizaci spolupráce s nejlepšími asijskými operátory, výrazně zkrátila dobu železniční přepravy kontejnerů a kusového zboží na čínské magistrále a naše vlakové soupravy dojíždějí do Małaszewicz, Varšavy a Lodže v průměru mezi 12.–18. dnem doručení. Jinými slovy železniční kontejner se do naší země dostane téměř o jeden měsíc dříve, než kdyby se měl dostat ve stejnou dobu do Evropy po moři.

Našim klientům zajišťujeme pravidelnou a přímou přepravu zboží a širokou síť spojů, mj. z terminálů: Changsha, Chengdu, Chongqing, Hefei, Suzhou, Yiwu, Wuhan, Zhengzhou a z mnoha dalších asijských terminálů, v závislosti na požadavcích a podmínkách INCOTERMS našich klientů.

Kromě vynikající euroasijské sítě jsou mezi našimi klienty stále oblíbenější také intermodální spoje v Evropě z hlediska možnosti efektivního využití různých dopravních prostředků. Četnost řešení je natolik široká, že vám chceme představit pouze příklad takových spojů:

  • Spojení železnice-moře – je to efektivní spojení, které umožňuje přepravu zboží z přístavu na železniční terminál kontejnerovým vlakem.
  • Spojení železnice-silnice – je to činnost spočívající v přepravě zásilek po železnici do kontejnerového terminálu a dále silniční dopravou na místo určení.
  • Spojení silnice-moře – je to řešení, které umožňuje silniční přepravu zásilek do námořního přístavu a dále přepravu lodí do jiného přístavu nebo země.
  • Spojení letadlo-železnice – je to kombinace letecké a železniční dopravy, umožňující rychlou a efektivní přepravu zboží na velké vzdálenosti.

Díky využití různých dopravních prostředků je intermodální doprava flexibilnější a může se snadno přizpůsobit změnám na trhu nebo v logistice. Za pozornost stojí skutečnost, že využívání intermodální dopravy pomáhá snižovat emise skleníkových plynů tím, že se sníží počet vozidel používaných k přepravě zboží.

Budoucnost intermodální dopravy se zdá být slibná s ohledem na rostoucí poptávku po efektivních, rychlých a udržitelných řešeních pro doručování zboží. Rozvoj ekologických technologií, jako jsou elektromobily nebo udržitelná paliva, bude podporovat rozvoj intermodální dopravy a usilovat o snížení emise skleníkových plynů. V následku lze předvídat, že intermodální doprava bude hrát stále důležitější roli v globálním dodavatelském řetězci a přispěje tak ke zlepšení efektivity udržitelného rozvoje a snížení negativního dopadu dopravy na životní prostředí.

Firma DIERA je již dnes připravena na probíhající změny a naši klienti úspěšně využívají všechny výhody řešení, která jsme navrhli individuálně, na základě našich dlouholetých zkušeností a sítě parterů po celém světě.

Zveme vás do našeho intermodálního oddělení, které pro vás připraví personalizovanou nabídku všech možných variant a pomůže vám vybrat tu nejoptimálnější z hlediska nákladů, času a kombinace způsobů doručení.

transport intermodalny