Organizace silniční dopravy v Polsku a Evropě

Široká škála služeb v oblasti silniční přepravy je, vedle námořní a letecké spedice, hlavní činností firmy DIERA, a to jak v celostátním měřítku, tak i na mezinárodní úrovni.

Naše kanceláře, specializující se na silniční přepravu, pokrývají celé území Polska a České republiky sítí terminálů. Kompletní poradenství a profesionální přepravní služby vám poskytnou pobočky nacházející se v:

 • Błoniu k/Warszawy,
 • Białymstoku,
 • Bielsku-Białej,
 • Myślenicach,
 • Warszawie,
 • Ostravě/Příboru (Česká republika).
kontakt-01
oferta-1-2

Nabízíme komplexní služby v oblasti vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy, v plném spektru objemu a hmotnosti zásilek. Zaručujeme vysokou kvalitu realizace silniční dopravy, se svědomitým zajišťováním včasných dodávek a konkurenceschopnosti cen, což jasně potvrzují naše každoroční oborové ceny v nezávislých tržních průzkumech. Specializujeme se také na efektivní organizování železniční, námořní a letecké dopravy, jejichž přirozeným doplněním je naše aktivita na silnicích po celé Evropě.

Vnitrostátní silniční doprava

Vnitrostátní silniční doprava, kterou zajišťuje firma DIERA, se díky našim zkušenostem a vybranému vozovému parku našich subdodavatelů stala důležitým bodem na mapě Polska a každým dnem si získává přízeň dalších spokojených klientů. Silniční doprava nadále hraje vedoucí roli v ekonomickém rozvoji Polska a naše spolehlivá relokace zboží zajišťuje plynulé fungování pro všechny klienty firmy DIERA. Díky rozsáhlé silniční infrastruktuře doručujeme zásilky door-to-door a navrhujeme dodavatelské řetězce, které jsou optimální pro klienta z hlediska nákladů, respektují zákony, ekologii a společenskou odpovědnost.

Naše návrhy vždy přizpůsobujeme individuálním potřebám a požadavkům našich klientů. Provádíme také kombinovanou dopravu, která zajišťuje přesun zboží z námořního přístavu nebo letiště na konkrétní místo. Individuálně se staráme o potřeby každého klienta, počínaje komplexními logistickými projekty silných světových korporací přes vnitrostátní doručování pro firmy ze sektoru malých a středních podniků a konče komplexním poradenstvím v oblasti rozvoje a fyzické relokace zásilek jednočlenných podnikatelských subjektů.

Mezinárodní silniční doprava

Prakticky každý den se zabýváme organizací mezinárodní silniční přepravy – jak kusové, částečné, tak i celovozové do všech evropských destinaci. Pečlivě vybraná síť obchodních partnerů nám umožňuje kontrolovat zásilky v každé fázi mezinárodní dopravy po celé Evropě. Naše možnosti se díky navazování stálé spolupráce se širokým okruhem dopravců neustále rozšiřují. Našim klientům nabízíme dostupnost dopravních prostředků s nosností od 1,2 tuny do 24 tun. Jsme odborníky také na přepravu nebezpečných věcí ADR a na komplexní správu vozového parku trajektové dopravy po celé Evropě.

V rámci naši činnosti nabízíme:

 • mezinárodní přepravu dílčích a kusových zásilek,
 • mezinárodní celovozovou přepravu kolejovými vozidly se širokým rozsahem vytíženosti,
 • vnitrostátní celovozovou a částečnou přepravu kolejovými vozidly se širokým rozsahem vytíženosti,
 • konsolidaci/dekonsolidaci a distribuci zásilek do všech evropských zemí a opačně,
 • celovozovou a částečnou přepravu na tzv. „východní trhy“,
 • přímé partnerství ve ViaConex™ – vývozní prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení (SSD) na hranicích Evropské unie,
 • servis trajektové dopravy po celé Evropě,
 • navrhování spedičních řešení a dodavatelských řetězců jak místních, tak i mezinárodních,
 • přepravu nebezpečných věcí ADR,
 • vyřizování expresních zásilek,
 • vyřizování nadrozměrných zásilek,
 • celní služby,
 • CARGO pojištění.

Každý z našich klientů může počítat s pomocí individuálního supervizora odpovědného za dohled nad prováděnými zakázkami. Naše činnosti v oblasti dopravy a spedice jsou v souladu s platnými právními předpisy a nejvyššími standardy kvality stanovenými v Evropské unii.