04

grudzień

Dokumenty transportowe – jakie są niezbędne przy odprawie celnej?

Przy odprawie celnej istnieje kilka niezbędnych dokumentów transportowych, które są kluczowe dla prawidłowego przemieszczania towarów przez granice. Warto zaznaczyć, że specyfika wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od rodzaju towaru, jego przeznaczenia oraz rodzaju transportu. Niemniej jednak, poniżej przedstawiam ogólny zestaw dokumentów często stosowanych przy odprawie celnej w Polsce.

Odprawa celna towarów

Faktura handlowa jest jednym z najważniejszych dokumentów przy odprawie celnej. Musi zawierać informacje o sprzedającym, kupującym, towarze (opis, ilość, wartość, jednostka miary), cenę, warunki dostawy oraz inne szczegóły handlowe. Warto, aby faktura była sporządzona przez przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Kolejnym dokumentem jest list przewozowy CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) potwierdzającym zawarcie umowy przewozowej. Ustala podstawowe warunki transportu, ilość i charakter przewożonych towarów oraz inne kluczowe informacje. Jest często stosowany w transporcie drogowym. Istotnymi dokumentami są też deklaracja celna. Jeśli towar wymaga specjalnego traktowania z powodu obaw o szkodniki, może być wymagane świadectwo fumigacji.

Przewóz towarów z Chin a odprawa celna

Przewóz kontenerów z Chin do Polski to proces, który wymaga precyzyjnej dokumentacji. Zapewnienie kompletności i poprawności dokumentów jest kluczowe dla sprawnego odpracowania celnej oraz bezproblemowego przejścia przez cały proces transportowy. Warto skorzystać z usług profesjonalnych agentów celnych lub specjalistycznych firm spedycyjnych, które pomogą w przygotowaniu i sprawdzeniu dokumentów oraz przeprowadzą przez skomplikowane procedury związane z importem kontenerów z Chin.

WRÓĆ