Jak bezpiecznie transportować paliwa?

Transport paliw może obejmować różne substancje, a pośród nich: naftę, ropę naftową, benzyny, oleje opałowe, ciekły gaz ziemny, a także wiele innych chemikaliów. Każda z tych substancji określana jest jako niebezpieczna, co wynika z faktu, że wraz z powietrzem tworzą one mieszaniny łatwopalne oraz mają szkodliwe działanie na organizmy żywe. W związku z tym ich transport podlega specjalnym regulacjom.

Jakie zasady obowiązują w przypadku transportu paliw?

Niezależnie od tego, czy planowany jest transport krajowy, czy międzynarodowy, to istotne zasady obowiązują nas już na etapie załadunku paliw do odpowiednich środków transportu. Paliwa płynne powinny być w nich umieszczane z wykorzystaniem metody ciśnieniowej. Oprócz tego przed dokonaniem załadunku, każdy taki środek transportu powinien przejść gruntowną inspekcję stanu technicznego. Ponadto napełnianie przygotowanych zbiorników powinno odbywać się z zachowaniem zasady wolnej przestrzeni, która może być niezbędna jeśli paliwo będzie rozszerzać się na skutek zmiany temperatury w transporcie.

Dokładne zasady transportu zależą również od środka transportu, jakie będzie zastosowany. Można przewozić paliwa drogą morską, koleją, czy transportem samochodowym. Transport morski odbywa się zwykle z wykorzystaniem tankowców, zbiornikowców, gazowców, czy chemikaliowców. W kolei wykorzystuje się natomiast specjalne wagony cysternowe, a w transporcie drogowym pojazdy cysterny.

O czym należy pamiętać?

Niezależnie od tego, jaki rodzaj i drogę transportu zastosujemy, zawsze przewożenie paliw będzie wymagało stosowania się do odpowiednich zasad. Wszystkie te warunki są odpowiednio przyjęte w prawie polskim, wspólnotowym i międzynarodowym. Regulują to akty prawne, do których muszą stosować się wszyscy przewoźnicy, w celu zagwarantowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa niezależnie od tego, na jakim odcinku i jaką drogą przemieszczany jest ładunek niebezpieczny. W przypadku spedycji i transportu paliw na dużą skalę warto korzystać z pomocy i organizacji tego procesu przez specjalistyczne firmy.

DIERA - Spedycja krajowa
i międzynarodowa

Szeroki wachlarz usług z zakresu spedycji krajowej oraz międzynarodowej zapewnia oddział firmy DIERA z Warszawy.
Na życzenie Klientów podejmujemy się organizacji międzynarodowych przewozów całopojazdowych i częściowych, a ponadto zajmujemy się transportem drobnicowym. Oferujemy regularne połączenia drobnicowe z większością krajów europejskich.

Jako doświadczona firma spedycyjna organizujemy i obsługujemy dedykowane projekty transportowo-logistyczne oraz zarządzamy łańcuchem dostaw.

DIERA., 03-828 Warszawa,
ul. Mińska 63 A
Faks: +48 (22) 6706 903