12

grudzień

Jak wygląda spedycja w obrębie krajów Unii Europejskiej?

Spedycja to branża, bez której nie sposób wyobrazić sobie współczesny transport. Oba te zagadnienia są ze sobą nierozerwalnie związane. Koordynacja i zarządzanie ładunkami jest zupełnie niezbędne, aby przewóz mógł w ogóle dojść do skutku. Współcześnie ogromne znaczenie ma nie tylko spedycja krajowa, ale i międzynarodowa. Mowa tu w szczególności o działalności na terenie Unii Europejskiej.

Czym jest spedycja międzynarodowa?

Spedycja międzynarodowa może dotyczyć transportu drogowego, morskiego, a także lotniczego. Niewątpliwie największa ilość przewozów odbywa się drogą lądową. Zanim jednak towar dotrze z miejsca załadunku na miejsce rozładunku, niezbędne jest zaangażowanie spedytora. To osoba, która przyjmuje rolę organizatora ładunku.

Aby transport międzynarodowy na terenie Unii Europejskiej mógł być zrealizowany, spedytor podejmuje wiele działań. Jego obowiązkiem jest zaplanowanie całego procesu, tzn. etapów przewozu towaru pod kątem logistycznym.

Spedycja wewnątrzwspólnotowa a przepisy prawa

Pod kątem techniczno-organizacyjnym, spedycja wewnątrzwspólnotowa niewiele różni się od krajowej. Oczywiście jest to proces nieco bardziej wymagający, gdyż w grę wchodzą takie utrudnienia, jak np. różnice językowe. Na szczęście przynależność kraju do Unii Europejskiej, a także do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stanowi duże udogodnienie w kontekście przepisów prawnych. Są one ujednolicone, aby zarówno spedycja, jak i sam przepływ towarów nie stanowiły trudności.

Wątpliwości może rodzić kwestia podatku VAT od unijnych usług spedycyjnych. Trzeba pamiętać, że jeżeli nabywcą usługi jest firma nieposiadająca siedziby w Polsce, rozliczenie będzie przebiegać inaczej, niż w przypadku spedycji krajowej. Wówczas danina przypada na rzecz państwa członkowskiego siedziby usługobiorcy.

WRÓĆ