Jakie zastosowanie mają terminale kontenerowe?

Terminale kontenerowe są to obiekty, w których kontenery są przeładowywane z różnych środków transportu w celu dalszego transportu. Czasami odbywa się w tym miejscu również rozładunek, załadunek i składowanie ładunku. Wyróżniamy kontenery lądowe, morskie i suche porty. A jakie zastosowania mają terminale kontenerowe?

Rodzaje terminali kontenerowych

Terminale lądowe świadczą usługi między transportem samochodowym, a kolejowym. Najczęściej znajdują się w głębi lądu, na skrzyżowaniach szlaków kolejowych i drogowych. W portach morski znajdują się terminale morskie. Specjalizują się w przeładunku kontenerów z jednostek transportu morskiego i najczęściej łączą się z transportem kolejowym. Suche porty są zlokalizowane niedaleko od portów morskich. Mają one bezpośrednie połączenie ze sobą. Pełnią funkcje wspierającą dla portów suchych.

Rola terminali w procesie wysyłki

Są one strategicznie rozmieszczone w całej sieci logistycznej. Terminale morskie obsługują transfer kontenerów ze statków do pojazdów drogowych i kolejowych oraz barek. Połączenia w głębi lądu mają kluczowe znaczenie dla łańcucha dostaw. Jest wiele krajów bez dostępu do morza, a ich dobrobyt ekonomiczny zależy od połączeń lądowych z portami morskimi innych krajów. Sam proces wygląda w następujący sposób. Żurawie portowe odbierają kontenery ze statków i przenoszą je do pojazdów sterowanych automatycznie. Pojazdy przemieszczają się między statkiem, a stosem zrzuconych kontenerów i tak są przechowywane. Aż do momentu zdjęcia ich za pomocą dźwigów i przetransportowania do następnego środka transportu.

Terminale intermodalne

W zależności od wielkości wyposażone są w wysokowydajne suwnice bramowe szynowe lub wozy podnośnikowe. Obsługują przede wszystkim strumień ładunków skonteneryzowanych dostarczanych do i z centrum logistycznego.

DIERA - Spedycja krajowa
i międzynarodowa

Szeroki wachlarz usług z zakresu spedycji krajowej oraz międzynarodowej zapewnia oddział firmy DIERA z Warszawy.
Na życzenie Klientów podejmujemy się organizacji międzynarodowych przewozów całopojazdowych i częściowych, a ponadto zajmujemy się transportem drobnicowym. Oferujemy regularne połączenia drobnicowe z większością krajów europejskich.

Jako doświadczona firma spedycyjna organizujemy i obsługujemy dedykowane projekty transportowo-logistyczne oraz zarządzamy łańcuchem dostaw.

DIERA., 03-828 Warszawa,
ul. Mińska 63 A
Faks: +48 (22) 6706 903