Srebrny medal ecovadis 2023

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasza firma po raz drugi została nagrodzona srebrnym medalem EcoVadis, poprawiając swój ubiegłoroczny wynik. Działania firmy DIERA zostały ocenione lepiej niż 78 proc. podmiotów na całym świecie, które również badane są przez EcoVadis.

Audyt EcoVadis jest dobrowolny i pozwala określić na ile skutecznie dana firma włącza zasady zrównoważonego rozwoju i CSR do swojej działalności i systemu zarządzania.

 

Srebrny medal EcoVadis 2023

W procesie oceny brane są pod uwagę 4 obszary działalności przedsiębiorstwa:

  • społeczny
  • etyczny
  • środowiskowy
  • dotyczący łańcucha dostaw

Sukces, jakim jest srebrny medal EcoVadis, motywuje nas do dalszego rozwoju i doskonalenia, pokazując obszary, które wymagają od nas jeszcze więcej pracy i zaangażowania. Doceniamy podejmowane przez wszystkich pracowników działania na rzecz wprowadzania

przemyślanych zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienie to jest wynikiem ciężkiej pracy wielu osób i świadczy o strategicznym zaangażowaniu DIERY na rzecz ochrony ludzi i planety. Nie zamierzamy spocząć na laurach, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój to nie tylko moda, ale przede wszystkim realne cele i mierzalne efekty w budowaniu lepszej przyszłości.

Świadomi wagi tego tematu stworzyliśmy w naszej firmie stanowisko Specjalisty ds. działań w zakresie CSR, zajmującego się monitorowaniem i wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju oraz kontaktem w klientami i dostawcami.

tel. kontaktowy: 515225528;
adres mailowy: wioletta.mazur@diera.pl