Upoważniony przedsiębiorca (AEO)

Authorised Economic Operator (AEO) jest statusem, który uzyskać może przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, po spełnieniu wymagań szczegółowo określonych w krajowych oraz unijnych przepisach prawa celnego. Z uwagi na swoją formę, certyfikacja AEO jest zbieżna w zakresie obszaru kompetencji operacyjnych z ISO 28000 i zdecydowanie trudniejsza do wdrożenia, gdyż Izba Administracji Państwowej prowadzi bardziej wnikliwe audyty w zestawieniu z prywatnymi podmiotami akredytacyjnymi.

DIERA Agencja Celna Sp. z o.o. uzyskała pozwolenie AEO, dzięki czemu traktowana jest przez organy celne jako przedsiębiorca wiarygodny. Taki status uznawany jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

aeo

Kryteria decydujące o rozpatrzeniu wniosku zgłoszonego przez przedsiębiorcę obejmują, m.in.: przestrzeganie przepisów prawa, odpowiedni system zarządzania ewidencjami, wypłacalność finansową, standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, a także standardy bezpieczeństwa i ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w artykule 39. Unijnego Kodeksu Celnego.

Jako upoważnionemu przedsiębiorcy przysługuje nam wiele korzyści, wśród których można wymienić: szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, mniejszą liczbę kontroli dokumentów oraz kontroli fizycznych, możliwość wyboru miejsca ich przeprowadzenia wraz z uprzednimi powiadomieniami oraz liczne inne udogodnienia i uprawnienia. Szczegóły zawarte zostały w materiale na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.