Warsaw – air freight

ul. Wirazowa 35, room 201
02-158 Warszawa
Tel.: +48 (22) 32 63 230, Faks: +28 (22) 32 63 23

Agnieszka Sosnowska

Agnieszka Sosnowska

specjalizacja: spedycja lotnicza
telefon: +48 (22) 32 63 237
email: agnieszka.sosnowska@diera.pl

Waldemar Kończyk

Waldemar Kończyk

specjalizacja: spedycja lotnicza
telefon: +48 (22) 32 63 231
email: waldemar.konczyk@diera.pl

Would you like to use our services?  Contact us