Warsaw, rail forwarding

Warsaw branch office

03-828 Warszawa, ul. Mińska 63a
Tel.: +48 (22) 67 06 954
Faks: +48 (22) 67 06 921

Agnieszka Szklarska

Agnieszka Kaźmierczak

specjalizacja: spedycja kolejowa
telefon: +48 (22) 67 06 954
email: agnieszka.kazmierczak@diera.pl

Would you like to use our services?  Contact us