Jakie towary najczęściej przewozi się drogą morską?

Transport morski odgrywa kluczową rolę w przepływie towarów na całym świecie. Polska, ze swoim strategicznym położeniem nad Bałtykiem, również korzysta z tego rodzaju transportu, przyczyniając się do rozbudowy portów i wspierania gospodarki morskiej. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, analizując jakie towary najczęściej przewozi się drogą morską do i z Polski.

Paliwa i surowce energetyczne

Jednym z głównych towarów przewożonych drogą morską są paliwa i surowce energetyczne, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel. Transport tych towarów jest niezbędny dla funkcjonowania gospodarek na całym świecie, a Polska nie jest tu wyjątkiem. Znaczącą część importu paliw i surowców energetycznych stanowią ropa naftowa oraz gaz ziemny, które są przewodzone przez specjalistyczne tankowce czy gazowce. W przypadku węgla sytuacja wygląda nieco inaczej – Polska eksportuje ten surowiec, jednak jego znaczenie w bilansie handlowym stopniowo maleje.

Żywność i produkty rolne

Kolejną grupą towarów przewożonych w ramach spedycji morskiej są żywność i produkty rolne. Polska, jako kraj o silnie rozwiniętym sektorze rolniczym, eksportuje wiele produktów, takich jak zboża, mięso czy nabiał. Transport morski jest szczególnie istotny w przypadku zboża, które jest przewodzone na dużą skalę do krajów afrykańskich czy azjatyckich. Warto również zauważyć, że Polska importuje pewne towary spożywcze, takie jak owoce czy warzywa egzotyczne.

Metale i surowce mineralne

Metale i surowce mineralne są kolejnymi towarami przewożonymi drogą morską na dużą skalę. Polska importuje wiele metali, takich jak aluminium, miedź czy cynk, które są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Ponadto, surowce mineralne, takie jak fosforyty czy potas, są niezbędne dla funkcjonowania polskiego przemysłu chemicznego. Transport tych towarów odbywa się głównie za pomocą statków typu bulk carrier (masowców).

Maszyny i urządzenia

Wreszcie, transport morski służy również przewozowi maszyn i urządzeń, które są niezbędne dla funkcjonowania polskiego przemysłu. Polska importuje wiele zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń z krajów takich jak Niemcy, Japonia czy Stany Zjednoczone. W przypadku tego rodzaju towarów transport morski jest często jedynym możliwym sposobem przewozu ze względu na dużą wagę czy gabaryty ładunków.

DIERA - Spedycja krajowa
i międzynarodowa

Szeroki wachlarz usług z zakresu spedycji krajowej oraz międzynarodowej zapewnia oddział firmy DIERA z Warszawy.
Na życzenie Klientów podejmujemy się organizacji międzynarodowych przewozów całopojazdowych i częściowych, a ponadto zajmujemy się transportem drobnicowym. Oferujemy regularne połączenia drobnicowe z większością krajów europejskich.

Jako doświadczona firma spedycyjna organizujemy i obsługujemy dedykowane projekty transportowo-logistyczne oraz zarządzamy łańcuchem dostaw.

DIERA., 03-828 Warszawa,
ul. Mińska 63 A
Faks: +48 (22) 6706 903