06

czerwiec

Na czym polega transport bocznicowy?

Transport bocznicowy jest jednym z elementów transportu kolejowego, dzięki któremu możliwy jest przewóz ładunków masowych w obrębie danej bocznicy kolejowej. W Polsce reguluje go ustawa o transporcie kolejowym, a jego funkcjonowanie wymaga spełnienia określonych wymagań związanych z bezpieczeństwem oraz infrastrukturą. Co warto wiedzieć o transporcie bocznicowym?

Czym jest bocznica kolejowa?

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, bocznica kolejowa to wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową. Przeznaczona jest do wykonywania czynności ładunkowych lub postojów pojazdów kolejowych, a także włączania ich do ruchu po sieci kolejowej.

Jakie czynności wykonuje firma zajmująca się transportem bocznicowym?

Firmy oferujące usługi z zakresu transportu bocznicowego mają za zadanie zapewnić pełną obsługę bocznicy kolejowej, w tym m.in.: rozładunek i załadunek czy wykonywanie prac manewrowych. Wymagane jest posiadanie Świadectwa Bezpieczeństwa wydanego przez Urząd Transportu Kolejowego.

Jakie czynności odbywają się na bocznicy kolejowej w ramach transportu bocznicowego?

Na terenie bocznicy kolejowej przeprowadzane są różnego rodzaju działania związane z transportem bocznicowym, takie jak przyjmowanie przesyłek wagonowych, ładowanie i rozładunek towarów. Ponadto, w transporcie bocznicowym ważną rolę odgrywają także: spółki portowe, które wykorzystują go do efektywnej spedycji morskiej, aeroporty, gdzie transport bocznicowy służy do przenoszenia bagażu oraz innych ładunków między lotniskiem a samolotem; miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne wykorzystują torowiska boczne do dostarczania paliwa, chemikaliów i materiałów konstrukcyjnych niezbędnych do utrzymania sieci transportowej.

WRÓĆ